Zdobądź fundusze na rozwój firmy

Młoda, rozwijająca się firma przemysłowa często nie ma wystarczającej ilości funduszy na to, żeby zakupić nowoczesne maszyny i urządzenia. Tym samym uniemożliwia jej to nawiązanie rywalizacji z innymi, bardziej doświadczonymi graczami na rynku. W konsekwencji nowe przedsiębiorstwo tkwi w miejscu, wpadając w pułapkę błędnego koła. Jak z niej wyjść?

Kredyt technologiczny – sposób na pozyskanie drogich sprzętów

Przedsiębiorstwo, zwłaszcza nowo powstałe, powinno rozwijać się szybko i dynamicznie. Jednak bez dostępu do najnowocześniejszych technologii, które są bardzo drogie i przekraczają finansowe możliwości firmy, jest to niezwykle trudne zadanie. Rozwiązaniem jest dotacja finansowa przyznawana w formie kredytu technologicznego. Ta zapomoga finansowa jest przyznawana małym i średnim przedsiębiorstwom na pokrycie kosztów zakupu i wdrożenia nowych technologii. Ważną z punktu widzenia firm wiadomością jest to, że koszty kredytu są częściowo pokrywane przez przedsiębiorcę, a częściowo z państwowych środków Funduszu Kredytu Technologicznego.

Jak uzyskać?

Proces składania wniosku o kredyt jest prosty i podobny do sposobu uzyskiwania innych kredytów. Kredyt technologiczny ze strony www.strategor.pl jest przyznawany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Wkład własny powinien wynosić minimum 25%, co oznacza że bank może pokryć do 75% kwoty zapomogi. Po uzyskaniu pozytywnej opinii banku, przedsiębiorcy zostaje wypłacana premia technologiczna, która jest wspomnianą pomocą ze środków publicznych.

Przydatność zapomogi finansowej

Wiele przedsiębiorstw, które odniosły sukces, skorzystały z opcji, jakie daje kredyt technologiczny. Zapewnia on niezwykle korzystne warunki spłaty dotacji i umożliwia rozwinięcie firmie skrzydeł. Warto pamiętać, że to jeden z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych sposobów na szybkie pozyskanie technologii ulepszających wytwarzanie produktów.

Background obraz autorstwa evening_tao - www.freepik.com